Rahms

AB Rahms startades 1927 som ett försäljningsbolag. Bolaget övertogs av familjen Silvander 1943 och namnändrades till AB Rahms Kexfabrik. Silvander skapade nya egna produkter och varumärken samt importerade även produkter för försäljning.

 

Detta resulterade i utbyggnad av produktionsanläggningen och en god försäljning och tillväxt som följd. Som mest hade AB Rahms Kexfabrik 40 st säljare anställda utöver den anställda personalen i produktionen. Produktionen var och är alltjämnt baserad i Stockholm. För att behålla lönsamheten i samband med att konkurrensen ökade valde man att minska sortimentet för att till slut bestämma sig för att specialisera sig på tillverkning av croustader, där man hade och har egen patenterad produktionsanläggning.

 

I mitten på 70-talet övertogs ägaransvaret av familjen Eriksson, dotter till Silvander, och expansionen av produktionen ökade. Den nya ägaren valde så småningom att lägga ut försäljningen på extern konsultbasis och 1988 övertog C.I.D. Konsult AB den svenska försäljningen.

 

CID Konsult AB

Box 1314

801 37 Gävle, Sweden

+4626106370 (phone)

+4626106340 (fax)

 

 

E-mail:cidkonsult@telia.com

 

Copyright © All Rights Reserved